10/2020
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver
Optimal Invest, der var blandt de første i Danmark med uafhængige investeringsfonde, og Nikolaj Holdt Mikkelsen, kendt for sin passion for at varetage investorers interesser, er gået sammen om Wealth Invest Afkast+.
Afkast+ er en børsnoteret investeringsfond (ISIN DK0061067220) med en strategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Investorer i Afkast+ opnår eksponering til 100% globale aktier og yderligere en portefølje af obligationer med høj kvalitet på 200-300%.
Obligationerne giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Målsætningen er højere afkast end det globale aktiemarked, men til en risiko på niveau med aktiemarkedet. 
Afkast+ giver danske investorer et konkurrencedygtigt produkt til en fair omkostning, hvor alle kan være med. Strategien minder om Formueplejes Safe, Epikur og Penta og kan betragtes som en direkte konkurrent hertil. Afkast+ har præsteret et betydeligt merafkast i 2020 og er det oplagte alternativ til formuepleje for pris- og kvalitetsbevidste investorer.
Det ligger i vores DNA at hjælpe investorerne. Det kan ingen være i tvivl om og derfor lancerer vi i fællesskab Afkast+. Vi kalder det formuepleje til halv pris.
Vi yder investeringsrådgivningen mens Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S administrerer fonden m.m. 
Læs mere på www.afkastplus.dk eller kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål til Afkast+.​​​​​​​
Fik du læst 
- om de nyeste afkastforventninger, som er nedslående for danske pensionsopsparer. Ellers klik her.
- senest turbulens og hvad du kan forvente af markedet på kort sigt. Læs med her.
Back to Top