Medier

Som en af landets førende eksperter i investeringsforeninger, pensionsprodukter, skattevilkår m.m. og med min upartiske tilgang, skarpe retorik og kamp for investorers bedste interesser er jeg en flittig debatør, kommunikator og ofte citeret i medierne. 
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker min holdning, vurdering eller syn på et givent finansielt emne. 

Du kan kontakte mig på:
nhm@nikolajholdtmikkelsen.dk
tlf. +45 3177 6000

Herunder finder du et udpluk af min seneste ageren i mediedebatten om relevante emner og problemstillinger, som ofte handler om investorernes ve og vel.

4. marts 2024
Pensionsopsparing er ingen nem sag. Det handler både om at spare nok op undervejs, men også at udbetalingerne rækker hele pensionstilværelsen.
Vil du gerne høre mere om, hvordan man ruster sig bedst økonomisk til det søde pensionsliv uden at løbe tør for penge, så se med i webinaret her.
24. januar 2024
Vanen tro har vi holdt nytårskur om afkastet på danskernes pensionsopsparinger. Så vil du gerne opdateres på udviklingen sidste år og meget mere i samme boldgade, så se webinaret herunder. Vi går i dybden med afkastene og ser nærmere på, hvordan danskernes pensionsopsparing er kommet stærkt tilbage i kølvandet på kursfaldene i 2022.
9. januar 2024
Overblik over 2023-afkastet i pensionssektoren finder du herunder.
11. september 2023
Overblik over afkast-udviklingen i pensionssektoren, opgjort pr. 31/8-2023, finder du herunder.
1. SEPTEMBER 2023
I aftes deltog vi i spændende debat talk-showet Fattigrøvsklubben på Nørrebro Teater om pensionsopsparing og hvordan man sikrer sig det bedste udgangspunkt for en god pensionstilværelse. Udover undertegnede deltog special guest star, skuespiller Jakob Fauerby. Det var super underholdende og tak for godt publikum og ikke mindst god styring af vært Nina Maria Bendixen.
14. AUGUST 2023
Syv måneder skulle der til inden de første kurstab fra sidste år blev genvundet i pensionssektoren. Kunderne i Nordea Pension Mix blev de første, og flere andre pensionsselskaber er ikke langt fra.
Se med i videoen og bliv opdateret på udviklingen i år.​​​​​​​
16. MAJ 2023
Hyggelig eftermiddag og webinar med fokus på pensionsopsparing, investeringsmarkederne og meget mere i samme boldgade. Tak til P+, Pensionskassen for Akademikere for invitationen til at deltage i arrangementet..
Du kan se webinaret på linket herunder.
bh/Nikolaj Holdt Mikkelsen
18. APRIL 2023
Bliv klogere på udviklingen i 1. kvartal i år, hvor TV2 News var forbi til en kommentar på pensionssektorens afkast.​​​​​​​
14. FEBRUAR 2023
Tak til Jens Balle for invitationen til at tale om pensionsafkast og ikke mindst hvordan man tilrettelægger den optimale pensionsopsparing og meget andet godt i podcasten Investering på Hjernen.
Du kan høre løjerne på dette link.
5. NOVEMBER 2022
I aftes deltog vi i spændende debat talk-show på Nørrebro Teater om bæredygtige investeringer og i særdeleshed vores pensionspenge, som de færreste ved, hvad er investeret i. Udover undertegnede deltog special guest star og nu x-politiker Uffe Elbæk, og på slap line Pelle Fridell, som fortolkede en aktiekurve på saxofon. Det var super underholdende og tak for godt publikum og ikke mindst god styring af vært Nina Maria Bendixen.

28. OKTOBER 2022
En række pensionsopsparere oplever i år langt større tab på pensionsopsparingen end det som branchen venter at opleve en gang hvert 20 år. Især kunder med lav risiko, men kunder med mellem risiko og 15 år eller mindre til pension har også oplevet kraftige tab i flere selskaber.
For den slags porteføljer er vi nærmest ude i en 100 års begivenhed. Det skriver Lene Andersen om på Finans.dk.
Du læser artiklen på dette link.
AUGUST 2022
Alternative investeringer bidrager til betydelig stabilitet i danskernes pensionsopsparinger i perioder med finansiel uro. Pensionssektorens alternative investeringer er væsentlig mindre risikofyldt end tilsvarende aktivklasser i børsmarkedet.

Tabellen herunder viser afkast og risiko for aktivklasserne 1) ejendomme, 2) infrastruktur og 3) private equity for hhv. pensionsselskabernes investeringer og børsmarkedet.

Fx er 2022-afkastet for pensionssektorens ejendomme i gnms. 1,2% i 2022 og den realiserede risiko 3,4%, mens afkastet på børsnoterede europæiske ejendomsselskaber i år er -29,7% og risikoen 23,3% (Risikoen er beregnet for perioden 2019 – Q2022).

For alle tre aktivklasser er den realiserede risiko for pensionssektorens alternative investeringer væsentligt lavere end hvad Rådet for Afkastforventninger forventer. Omvendt er risikoen i børsmarkedet højere end Rådets forventninger.

Rigtig god sensommer,
bh/Nikolaj Holdt Mikkelsen


8. JULI 2022
2022 har ikke været et prangende år på finansmarkederne skriver Dagbladet Børsen. Det rammer også pensionsinvestorerne og alle aktivklasser er kørt ned synkront. En stor del af forklaringen skal findes i inflation, som bekæmpes ved at hæve renterne. Men stigende renter presser også obligations- og aktiekurser. 
Du læser artiklen på dette link.
5. JUNI 2022
Dagbladet Børsen sætter fokus på finansmarkedernes udvikling i år, hvor forsigtige investorer er hårdt ramt. Obligationer plejer at være en rimelig stabil havn, men er i år ramt af, at renterne går op og så falder kurserne. Samtidig falder aktierne, fordi renterne stiger. Så risikospredning er uden effekt i år.
Du læser artiklen på dette link.
12. MAJ 2022
Finansmarkederne er kommet sløjt fra start i 2022 med kurstab over stort set hele paletten af aktivklasser. Udviklingen rammer danske pensionsopsparere og konservative strategier såvel som mere aggressive er negativt påvirket. Der har med andre ord været småt med steder at søge ly.
Det taler jeg med TV2 News om i dette indslag, hvor du kan blive klogere på udviklingen.
8. APRIL 2022
Jyllandsposten/Finans skriver om at mange ældre pensionsopsparere har fået skrammer under børsuroen. Jeg forklarer om udviklingen, at eftersom både obligationer og aktier er faldet i år, har ældre pensionsopsparere med den laveste risiko tabt næsten det samme som unge med større risiko og længere til pension.
Du læser artiklen på dette link.23. MARTS 2022
Berlingske sætter fokus på, at de danske pensionsselskaber er flygtet ud af deres russiske aktiver med milliardtab til følge. Jeg kommenterer på situationen og hvor meget tabene egentlig betyder for den enkelte pensionsopsparer.  
Du kan læse artiklen på dette link.


7. FEBRUAR 2022
Jyllandsposten/Finans sætter fokus på, at prisen ved at investere i de danske investeringsforeninger ganske vist er faldet, men spørgsmålet er prisen er faldet nok. Jeg tvivler på, at det er sket i tilstrækkeligt omfang. 
Det kan du læse mere om i artiklen på dette link.
4. FEBRUAR 2022
I webinaret herunder kan du blive opdateret på 2021-resultaterne for pensionssektoren. Fokus vil være på udviklingen i selskabernes markedsrenteprodukter, herunder afkast, risiko, allokeringer m.m.
Evalueringen vil bl.a. tage udgangspunkt i de opnåede resultater i forhold til relevante reference-indeks og strategiske benchmark. Udover 2021 ses også på længere tidshorisonter - du bliver med andre ord helt opdateret på udviklingen i pensionsmarkedet.
11. OKTOBER 2021

Jyllandsposten/Finans skriver om den meget flotte udvikling i pensionssektoren i år. Der er ganske spredning over feltet, hvilket bl.a. hænger sammen med ganske betydelige variationer i afkast på tværs af forskellige aktivklasser.

Du kan læse artiklen på dette link.
5. OKTOBER 2021
Fik du læst opslaget fra LinkedIn, som er gengivet herunder, om mit syn på sammenligning af pensionsafkast? 
8. JULI 2021

Dagbladet Børsen sætter fokus på udviklingen for 1. halvår hos pensionsselskaberne.  
Afkastene i halvåret viser, at vi har nærmest fået, hvad der svarer til to års forventet afkast på seks måneder. Risikofyldte aktiver har trukket læsset, og rangeringen i tabellen er i høj grad et udtryk for, hvem der har taget risiko.
Har man haft for lidt risiko, er man blevet “dobbelt straffet” fordi man både har misset afkastet fra de risikofyldte aktiver, mens en sikker havn som en dansk realkreditobligation er faldet, fordi renten er steget.
Du kan læse artiklen i Dagbladet Børsen på dette link.
30. MARTS 2021

Danskerne får stadig flere muligheder for at investere i tråd med egne normer og værdier. Adskillige nye pensionsprodukter har på kort tid ramt markedet og fællesnævneren for dem alle er bæredygtighed og klima.
Tak til TV2 News for muligheden for at kommentere på udviklingen.
26. MARTS 2021

Dagbladet Børsen sætter fokus på investeringsforeningernes aktive strategier, som fl­op­pede i tur­bu­lent cor­o­naår.
Det bliver efterhånden sværere og sværere at finde gode argumenter for at retfærdiggøre den aktive investeringstilgang. Det sikre bet som investor vil være at forfølge en passiv strategi, hvor du skræller omkostningerne væk. Det i sig selv giver et højere afkast, og med markedsafkastet vil du oftest også ligge godt til i feltet. 


2. MARTS 2021

Er du i tvivl om markedstiming er vejen frem, så læs denne artikel i Dagbladet Børsen.
Artiklens overskrift siger nærmest det hele "Ka­pi­tal­for­val­ter blev kendt for mo­del, der skul­le for­ud­si­ge ak­tie­ned­t­u­re – men nu har mo­del­len fejl­et, og kun­der­ne flyg­ter".


3. FEBRUAR 2021

Dagbladet Børsen sætter fokus på et relevant om, hvorvidt det kan betale sig at tilkøbe garanti til sin pensionsopsparing. Det lyder besnærende med sådan en garanti, men min vurdering er, at det sandsynligvis sker på bekostning af afkast, Et bedre alternativ for mange med en forsigtig investeringsprofil vil være en portefølje med flere obligationer. Garantien er ofte blot en yderligere betaling for en portefølje, der alligevel ikke giver noget nævneværdigt afkast.


18. JANUAR 2021

Jyllandsposten/Finans skriver om omkostninger til investering nu spiser mere end halvdelen af afkastet for tusindvis af investorer. 
Derfor handler det efter min vurdering i høj grad om at skrælle alle unødige omkostninger væk, indstille sig på lavere afkast fremover og måske genoverveje porteføljens risikoprofil


6. JANUAR 2021

Jyllandsposten/Finans skriver om bæredygtige investeringsfonde, som langt fra altid er helt så bæredygtige, som de giver udtryk for. 
Artiklen fremhæver på glimrende vis de udfordringer, mange investorer står overfor, når de vælger bæredygtige fonde. Udvalget af sådanne fonde er stort, men detaljeret information om den bæredygtige profil er ofte upræcis og svær at efterprøve.


25. OKTOBER 2020

Lene Andersen fra Jyllandsposten/Finans fokuser på, at udsvingene mellem de bedste og dårligste investeringsfonde i år ikke er set større siden dotcom-bølgen.
Jeg kommenterer på udviklingen og hæfter mig bl.a.  ved at det understreger både mulighederne og risikoen ved at bevæge sig væk fra det brede marked. 


12. SEPTEMBER 2020

Berlingske skriver om de nye bæredygtige investeringsprodukter fra pensionsselskaberne, som afkast-mæssigt er kommet flot fra start. Det skaber tvivl om, hvorvidt der er tale om en prisboble, som kan ende med at briste. 
Jeg vurderer ikke der er tale om en boble. Selskaberne vil i stigende grad arbejde med de bæredygtige faktorer, og det er også en politisk agenda. Ligesom andre steder kan der være dele af markedet, som er mere overkøbte end andre. Men man skal ikke være bekymret som almindelig pensionskunde.

Du kan læse artiklen på Berlingskes hjemmeside:
https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/foerste-afkast-groenne-investeringer-giver-mere-til-pensionen​​​​​​​​​​​​​​
5. JULI 2020
Trods sidste års store palaver, politianmeldelse, erstatning til kunderne, dårlig omtale m.m. sælger Danske Bank fortsat investeringsprodukter, som kunderne må forvente at tabe penge på. Det skriver Dagbladet Børsen i dagens avis.
Som modargumentation fremhæver Danske Bank deres aktive forvaltning, som det værdiskabende element. Baseret på hvordan aktiv forvaltning historisk har skabt værdi, mener jeg, det er tvivlsomt og tangerende til det illusoriske, at værdiskabelsen baseres på netop aktiv forvaltning.

Du kan læse artiklen på Dagbladet Børsens hjemmeside:
https://borsen.dk/nyheder/finans/kritikere-kunder-staar-til-tab-i-danske-bank
3. JULI 2020
Dagbladet Børsen skriver om en rapport fra det danske Finanstilsyn, som sætter fokus på danske privatinvestorer, som har brugt milliarder på gearede produkter og tabt penge på det. 
Efter min bedste overbevisning bør investorer holde sig fra sådanne produkter, da de sjældent skaber værdi i en langsigtet, solid og velsammensat investeringsportefølje. 
Konklusionerne i rapporten fra Finanstilsynet synes at bekræfte dette. 

​​​​​​​12. MAJ 2020
Pensionskunderne i markedsrente nød godt af den fornyede optimisme på finansmarkederne. April resulterede i pæne afkast og reducerede årets kurstab.
 Grafikken herunder viser afkastet i april og for hele året for livscyklusprodukter med middel risiko og lang tidshorisont (15 år til pensionering).
10. APRIL 2020
Dagbladet Børsen skriver om Nordnets lancering sidste år af deres såkaldte smarte porteføljer, der er komplekse investeringsprodukter til private investorer. 
Afkastet halter gevaldigt og jeg mindes ikke tidligere at have set så høje omkostninger til formidling, som det er tilfældet med Nordnets produkter. Det er samtidig uklart, hvilken rådgivning Nordnet leverer for formidlingsprovisionen.
Du kan læse artiklen på Dagbladet Børsens hjemmeside: 
https://borsen.dk/nyheder/investor/nordnet-portefoljer-kritiseres-for-hoje-provisioner
​​​​​​​19. MARTS 2020
Corona rammer på alle fronter og det gælder også opsparingen. Uvildigråd, der tilbyder uafhængig økonomisk rådgivning, inviterede til webinar om situationen og hvordan opsparing påvirkes af Corona. Tak til Anders Valdemar Juhl for invitationen.

Du kan se webinaret i videoen herunder.
16. MARTS 2020
TV2 News kom forbi til en dialog om, hvorledes Corona påvirker pensionsopsparing og hvordan investorer bedst forholder sig i denne svære situation. Lyt med i interviewet herunder.
​​​​​​​18. JANUAR 2020
Alternative investeringer som fx. infrastruktur, ejendomme og unoterede aktier vinder mere og mere frem, men hvordan får private investorer adgang? Det sætter Povl Dengsøe fra Berlingske Business fokus på, hvor jeg giver min vurdering af, hvordan private investorer bedst og mest sikker kommer med ombord. 
12. JANUAR 2020
Lyt med i denne podcast fra Berlingskes Dine Penge, hvor jeg var inviteret i studiet til en dialog med Berlingskes Stefan Singh Kailay​​​​​​​ om de såkaldte alternative investeringer og hvorfor pensionssektoren kaster sig over dem, hvad de er, og hvilke konsekvenser der kan tænkes at være ved dem.
2019
FinansWatch skriver om Investerings- og Analysehuset Nikolaj Holdt Mikkelsen med overskriften "Investorernes mand går solo: "Oprigtig rådgivning" og lave priser skal føre til vokseværk".
Artiklen er en fin beskrivelse af forretningsgrundlaget for Nikolaj Holdt Mikkelsen og om at kunderne kan forvente rådgivning, der er i deres bedste interesse.
19. DECEMBER 2019
2019 har budt på usædvanlig flotte afkast, og det afspejles i den grad i afkastet til pensionsselskabernes mange kunder. Danica Pension er blandt højdespringerne i år, og jeg fik en snak med Jesper Langmack, investeringsdirektør i Danica for risikofyldte aktiver, om udviklingen i 2019 og hans bud på hvad investorerne kan forvente næste år. God jul og godt nytår til alle.
Lyt med i videoen herunder og hør hvad Jesper fortalte.
12. DECEMBER 2019
Voila - solide afkast i november og alt tyder på 2019 bliver et særdeles flot år for pensionsselskabernes mange kunder. Flere af årets højdespringere kan glæde sig over afkast på mere end 20%. 
Lyt med i videoen herunder og bliv opdateret på udviklingen.
11. NOVEMBER 2019
Dagbladet Børsen skriver om, at danske investeringskunder betaler i dyre domme for rådgivning om investeringsforeninger, uden at vide, hvad de betaler for. Bankerne klapper nemlig i om hvad provisionsbetalinger på 1,8 mia. dækker over og ingen af bankerne ønsker over for Børsen, at uddybe hvad de tilbyder kunderne. 
Jeg kommenterer til Børsen, at det tilsyneladende ikke er noget, bankerne ønsker gennemsigtighed om. Det får mig til at tro, at de har svært ved at sandsynliggøre for kunderne, hvad de egentligt får for pengene, og om det overhovedet er værdiskabende og prisen står mål med ydelsen.
28. OKTOBER 2019
Finans.dk har lavet en flot omtale ifm. lanceringen af beregnaktieskat.dk. Sitet giver alle mulighed for gratis at beregne hvordan man investerer optimalt skattemæssigt.  
NORD.investments A/S og Nikolaj Holdt Mikkelsen har i fællesskab udviklet et nyt website, som giver brugeren bedre overblik over aktiebeskatning og det optimale skattescenarie. Vores mission med sitet er at gøre kompliceret aktiebeskatning lidt mindre kompliceret. Med andre ord, hjælpe investorer med at træffe bedre investeringsvalg. 
Tjek selv sitet ud på www.beregnaktieskat.dk, se med i videoen herunder eller læs artiklen på dette link. 
12. OKTOBER 2019
Berlingske Business skriver om risikoen ved at være ude af aktiemarkedet, og konkluderer investorer har større chance for at finde den berømte nål i høstakken end at ramme de rigtige dage på aktiemarkedet.
MIn vurdering er, at mange investorer er deres egen værste fjende for et godt afkast. Det handler ganske enkelt om at være tro mod investeringsstrategien - også i turbulente perioder - og jeg kommenterer i artiklen på risikoen ved markedstiming.
Back to Top