Investeringsfonde Uden Interessekonflikter

Du har flere muligheder for at investere efter Nikolaj Holdt Mikkelsens investeringsfilosofi. 
Hammers Fonde
Hammers Fonde er det naturlige alternativ for investorer, der ikke længere vil acceptere bankernes egne økonomiske interesser sker på deres bekostning. Det er blevet tydeligt for mange, at investeringsprodukter med sløje præstationer og høje omkostninger, udelukkende sælges til dem fordi det er i bankernes interesser. 
Stadig flere tager konsekvensen og søger nye græsgange. For dem er Hammers Fonde det oplagte alternativ fordi fondene er fri af interessekonflikter og skaber fundamentet for bedre investeringsløsninger til kunderne.
Hammers Fonde består af to investeringsfonde, den ene med en konservativ risikoprofil, mens den anden er mere aggressiv. Dermed kan fordelingen mellem de to tilpasses den enkelte investors risikotolerance.
Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse. 
Fondene styres aktivt, rebalanceres løbende og er nøje sammensat.
Hammers Fonde handles på Fundmarket.dk. Det er Danmarks billigste investeringsplatform og skabt med det formål at give danske investorer mulighed for at investere i nogle af landets bedste og billigste investeringsfonde. 
Læs mere om Hammers Fonde på www.hammersfonde.dk eller gå direkte til Fundmarket.dk.
Wealth Invest AKL Afkast+
Afkast+ er en dansk børsnoteret investeringsfond med en investeringsstrategi, der bygger på Nobelprisvindende teori. Fonden er det oplagte alternativ til formuepleje for pris- og kvalitetsbevidste investorer.
Med Afkast+ kan du forvente et højere afkast end det globale aktiemarked, men til en risiko på niveau med aktiemarkedet. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, men du får yderligere en portefølje af obligationer med høj kvalitet på 200-300%.
Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres.
Teamet bag Afkast+ er Optimal Invest, der var blandt de første i Danmark med uafhængige investeringsfonde, og Nikolaj Holdt Mikkelsen, tidligere chefanalytiker i Morningstar og kendt for sin passion for at varetage investorers interesser.
Afkast+ kan købes gennem de fleste netbanker (søg på ISIN: DK0061067220 eller ticker WEKAFKI), herunder NordnetDanske Bank og Saxobank.
Afkast+ kan bedst sammenlignes med fx. Formuepleje Safe og Epikur, men Afkast+ adskiller sig fra Formuepleje ved at være markant billigere, bl.a. fordi Afkast+ ikke anvender resultatafhængig omkostningsstruktur.
Afkast+ er med andre ord formuepleje til halv pris. Det betyder, at en større del af afkastet i Afkast+ tilfalder investorerne. 
Du får et setup i en velkendt juridisk struktur med anerkendte samarbejdspartnere og under tilsyn af Finanstilsynet.
Læs mere på www.afkastplus.dk.

Du er mere end velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til Hammers Fonde eller Wealth Invest Afkast+.

Back to Top