4/2021
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver
God slutspurt i 1. kvartal gav pæne afkast:
2021 er allerede begivenhedsrigt, og der er fortsat mange usikkerhedsmomenter, som kan spænde ben for den økonomiske genåbning og de finansielle markeder. Men aktiemarkederne er i all-time high og udviklingen er især kommet selskaber til gode, som i særlig høj grad forventes at nyde godt af genåbningen. Det er cykliske brancher som transport, fornøjelser, industri, materialer og finans.
Meget tyder på, at rentestigninger og forventninger om højere inflation afløser Covid som den primære trussel for en fortsat gunstig udvikling på finansmarkederne. Årsagen til renterne nu tikker op skyldes paradoksalt nok netop udsigterne til en solid vækst, når økonomierne genåbner. Seneste rentestigninger kan ses som en form for normalisering.
Stigende renter ser jeg som den største trussel her og nu for finansmarkederne. Som investor vil højere rente naturligvis være at foretrække, fordi man opnår en højere forrentning af obligationsdelen i porteføljen. Derfor er det som sådant positivt med rentestigninger – balladen opstår hvis renterne stiger for hurtigt på for kort tid. Det giver udfordringer for værdiansættelsen af finansielle aktiver og kan dræbe et opsving inden det overhovedet kommer i gang. 
Rentepilen peger nok snarere op end ned, men jeg vurderer alligevel, at der er grænser for meget renten vil stige – i det mindste på den korte bane. Moderate yderligere stigninger vil formodentligt kunne absorberes af aktiemarkedet, og i kombination med genåbning af økonomierne, vil risikofyldte aktiver sandsynligvis stå stærkt i de kommende måneder.
Sådan gik det balancerede porteføljer med aktier og obligationer i 1. kvartal 2021:
Lav risiko: 1-3 pct. 
Mellem risiko: 4-6 pct.
Høj risiko: 7-9%
Bæredygtige investeringer vinder frem:
Danskerne får stadig flere muligheder for at investere i tråd med egne normer og værdier. Adskillige nye investeringsprodukter har på kort tid ramt markedet og fællesnævneren for dem alle er bæredygtighed og klima. Tendensen vil formodentligt blive forstærket de kommende år og kan sandsynligvis fint ske uden at gå på kompromis med afkast - tværtimod.
Se eller gense interviewet på TV2 News herunder , hvor jeg kommenterer udviklingen og forklarer om bæredygtige investeringsprodukter. Læs også denne artikel, hvor jeg beskriver den bæredygtige udvikling i pensionsbranchen.
Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg hjælper velhavende investorer med investeringsrådgivning og formueplanlægning. Jeg oplever stigende interesse og efterspørgsel fra investorer, som ønsker samarbejde – du er også velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog, hvis du vil høre mere om fordelene og mulighederne for et samarbejde. 
Klik på knappen herunder for at læse mere.
Back to Top