4/2021
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver
Stadig flere danskere vil gerne investere pensionsopsparingen bæredygtigt og socialt ansvarligt. For mange handler det om at investere i tråd med egne normer og værdier. Der er generelt større bevågenhed om bæredygtighed i samfundet, hvor fx klima- og energivenlige alternativer vinder frem. Mange er opmærksomme på CO2-aftrykket skal reduceres og danskerne har i den grad taget opgaven på sig.
Derfor er det en naturlig udvikling, som vi ser i øjeblikket, hvor flere pensionsselskaber tilbyder deres kunder nye investeringsmuligheder med fokus på netop bæredygtighed. Det ville også på sin vis være besynderligt, hvis man på den ene side vælger miljørigtige energikilder til huset derhjemme, og på den anden side investerer sin opsparing i selskaber som udvinder kul eller tjæreolie. I det lys giver det fin mening at danskerne nu også kan dreje sin pensionsopsparing i en retning, som afspejler deres værdigrundlag.
I alt fem nye pensionsprodukter har på kort tid ramt markedet og fællesnævneren for dem alle er bæredygtighed, klima og social ansvarlighed. AP Pension og Topdanmark var først ude med deres bud på bæredygtige pensionsprodukter, i sommeren sidste år kom Velliv og PFA med deres varianter og senest lancerede Danica deres bæredygtige pensionsprodukt.
Selvom pensionsmarkedet nu tilbyder danskerne bæredygtige investeringsmuligheder, betyder det ikke, at alle andre investeringsprodukter ikke er bæredygtige. Det samme er tilfældet med pensionsselskaber, som ikke har lanceret sådanne produkter. Pensionsselskaberne arbejder nemlig allerede – og har gjort det i mange år – med bæredygtige investeringer og det afspejler sig også i deres øvrige investeringer. Derfor skal man ikke være nervøs for at ens nuværende pensionsopsparing ikke tager sådanne hensyn. 
De nye bæredygtige tilbud fra pensionsselskaberne skal mere betragtes som en mulighed for at give pensionsopsparingen en ekstra tvist mod bæredygtighed. Se det som kaviaren på en i forvejen bæredygtig opsparing. 
Den overordnede etikette for de nye pensionsprodukter er bæredygtighed, men det betyder ikke, at måden som selskaberne griber det an på nødvendigvis er ens. Derfor må man dykke ned i de enkelte produkter for en forståelse for, hvordan bæredygtigheden kommer til udtryk i de forskellige produkter. Men der vil være nogle grundprincipper som typisk går igen uanset selskab og pensionsprodukt. 
Typisk vil bæredygtighed være forbundet med eksklusion af visse selskaber inden for traditionelt problematiske brancher. Det kan fx være kul, tjæreolie, tobak, våben eller selskaber som bryder med FN’s principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder m.m. Hvilke selskaber som ekskluderes, kan variere, men alle pensionsselskaber vil typisk have en eller anden form for eksklusionsliste. 
Dernæst vil der ofte være fokus på selskaber som i særlig høj grad arbejder med bæredygtighed og tager social ansvarlighed alvorligt. Det kan være, at de tager miljømæssige hensyn i produktionen, tager hensyn til lokalområdet, behandler medarbejderne ordentlig osv. Selskaber som skiller sig særligt positivt ud på sådanne parametre, vil have en fordel, når selskaber til en bæredygtig investeringsportefølje skal vælges. Endelig arbejder pensionsselskaberne typisk også med aktivt ejerskab, hvor de gør brug af deres stemmerettigheder og ejerskab til at opnå indflydelse og præge selskaberne i en bæredygtig retning.
Udviklingen er utvivlsom positiv og mit bedste bud er, at mange danskere vil gøre brug af pensionsselskabernes nye tilbud på den bæredygtige front. Vi kan med andre ord forvente en stor interesse for disse produkter. I forhold til afkastet er min vurdering at der over tid måske endda kan være lidt mere at hente i forhold til en traditionel opsparing.
Back to Top