Af Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, CIPM
Selvstændig investeringsrådgiver
6/2019
Aktiemarkederne har zigzagget i snart ganske mange måneder. 2018 startede med turbulens og kursfald, sidenhen fik aktierne akkurat fodfæste inden det bragede ned i Q4 og året lukkede med gedigne kursprygl. 2019 er startet anderledes positiv - aktierne steg næsten 20 pct. frem til og med april, for derefter at falde 5 pct. i maj. 
Turbulensen er altså fortsat ind i 2019 og det er overvejende sandsynligt det fortsætter en rum tid endnu. Mange investorer foretrækker givetvis en mere stabil kursudvikling og for investorer med sarte sjæle kan sådanne udsving føre til irrationelle handlinger. Det kan være brandudsalg af aktier i stedet for at fokusere langsigtet i tråd strategien. Det uheldige er at ofte sker sådanne irrationelle beslutninger på de værst tænkelige tidspunkter. Dvs. man får ofte solgt på uheldige tidspunkter og det koster dyrt i form af tabt afkast, når markederne genvinder sit rodfæste og man ser til fra sidelinjen.
I stedet for at spekulere i køb og salg af aktier og forsøge sig med markedstiming, kan man – hvis man ønsker en mere defensiv portefølje – overveje aktier med lav risiko. Strategier med fokus på sådanne aktier benævnes ofte low volatility. Lægger man en del af porteføljen i lavrisiko aktier vil det typisk have en risikodæmpende effekt sammenlignet med aktiemarkedet generelt. De stiger mindre, når markedet går op, men falder til gengæld også mindre, når aktierne falder. Fx steg lavrisiko aktier 1,9% sidste år, mens globale aktier faldt næsten 5%. Omvendt er de ’kun’ steget 14% i år til og med april, mens globale aktier næsten er oppe med 18%. I maj holdt lavrisiko aktier næsten skansen med et lille minus, mens globale aktier generelt dykkede tæt ved 5%.
Det har den positive effekt at lavrisiko aktiers risikojusterede afkast ofte trumfer det generelle aktiemarked. Og det er en god egenskab og deres kursfølsomhed er ganske enkelt mindre og har en beta i niveauet 0,75-0,80. 
Blandt fordelene ved lavrisiko aktier som alternativ til at sælge ud af aktiebeholdningen er, at man stadig er investeret i aktier og dermed aktieafkastet, men skulle det gå ned af bakke, har man lagt et lag af risikodæmpende aktier i porteføljen, som gerne skulle sikre at porteføljen falder mindre end ellers.
Vælg investeringsfonde
​​​​​​​Er man på udkig efter en strategi med lav risiko aktier er der flere muligheder. Min generelle anbefaling er at man køber strategien via et investeringsprodukt frem for at opstøve sådanne aktier på egen hånd. Der findes adskillige investeringsprodukter med lavrisiko aktier, både fra danske og udenlandske investeringshuse. 
Fra danske investeringshuse har Jyske Invest et produkt (Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet Risiko), som koster 1,73% i løbende omkostninger. Et andet produkt er fra Sparinvest (INDEX Globale Aktier Min. Risiko). Det koster til sammenligning 0,50%, men ellers er det oplagt at kigge ud over landets grænser, hvor udbuddet er større og prisen mindre. 
F.eks. udbyder iShares flere ETF-produkter, hvor eksponeringen kan skræddersys efter behov, fx til globale aktier, emerging markets, amerikanske eller bare europæiske aktier. Alt efter fokus koster de typisk i størrelsesorden 0,20% til 0,40% og er dermed med betydelig billigere end fx Sparinvest eller Jyske Invest. Sidstnævnte er aktivt forvaltet som sædvanligvis koster mere end indeksstrategier. I dette tilfælde er Jyske Invest mere end 400% dyrere end indeksstrategien fra iShares.
Samtidig undgår man at porteføljeforvalteren i en aktiv variant sætter en ellers god tilt mod lavrisiko aktier overstyr på grund af uheldig aktieselektion. Det er præcis det som er sket i fonden fra Jyske Invest. Den er over de seneste fem år steget 67%, men indeksstrategien fra iShares er steget hele 86%. Den aktive forvaltning har med andre ord kostet 19%-point, dvs. 190.000 kr. for hver million investeret.
Hold øje med sammensætningen
Lav risiko aktier er typisk overrepræsenteret i bestemt sektorer og man kan risikere en lavrisiko strategi giver en unødig overvægt til fx ejendomme og forsyningsaktier. Det er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, og derfor er det en god ide at sætte sig end i konstruktionen af de indeks, som lavrisiko strategier læner sig op ad. I fx MSCIs lavrisiko indeks vil en række begrænsninger sikre sammensætningen ikke er radikalt anderledes end hovedindekset. 
MSCI tager desuden en holistisk til sammensætningen af lavrisiko indeksene. Det skal forstås på den måde at aktier som i sig selv er risikofyldte, men hvis de i en porteføljesammenhæng har en risikodæmpende effekt – hvis kursmønstret er radikalt anderledes, kan de alligevel indgå i indeksene med lavrisiko aktier. 
Med lav risiko aktier undgår man ikke kurstab fra aktiemarkedet, men man skal forvente lavere tab. Til gengæld er man som investor ikke fraskrevet sig potentialet, hvis aktierne drøner op. Historisk har lavrisiko aktier budt på attraktivt risikojusteret afkast, og derfor kan de være oplagte at overveje i en tid med stor usikkerhed og turbulens.
Back to Top