Generelt
Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS (binavn til Westergaard Mikkelsen ApS) ønsker at beskytte dine personlige informationer og oplysninger bedst mulig. Denne informationspolitik beskriver, hvordan Nikolaj Holdt Mikkelsen bruger dine personlige data og til hvilke formål. Anvendelsen efterlever EU-persondataforordningen, den såkaldte GDPR.
For yderligere information omkring brugen af dine data, venligst kontakt:
Nikolaj Holdt Mikkelsen
Strandvejen 70, 2.
2900 Hellerup
nhm@nikolajholdtmikkelsen.dk
+45 31 77 6000
Indsamlede data
Som led i vores samarbejde eller potentielle samarbejde, kan det være nødvendigt at indsamle og behandle data såsom dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, stilling, økonomiske forhold, civilstatus m.m. for kunne yde den bedst mulige rådgivning.
Brugen af data
Dataene anvendes for at give dig bedst mulige rådgivning og efterleve den indgåede samarbejdsaftale. På baggrund af de indsamlede data er det muligt at sende dig materiale og anbefalinger om eventuelle investeringer i tråd med vores indgående aftale. 
Brugen af dine data anvendes udelukkende som led i Nikolaj Holdt Mikkelsens forretningsmæssige aktiviteter og som led i samarbejdet eller det potentielle samarbejde mellem dig og Nikolaj Holdt Mikkelsen. Data anvendes udelukkende med henblik på at varetage dine interesser bedst muligt. Hvis du er uenig, så venligst kontakt Nikolaj Holdt Mikkelsen, hvorefter vi vil ophøre med at bruge dine data.
Indleder vi et samarbejde, kan det være nødvendigt at videregive data til relevante myndigheder og efterlevelse af gældende lovgivning, som Nikolaj Holdt Mikkelsen må være omfattet af. Er det tilfældet, vil Nikolaj Holdt Mikkelsen orientere dig herom.
Som led i samarbejdet kan det være nødvendigt at videregive data til relevante samarbejdspartnere, fx depotbank, revisor, advokat eller anden administrator. Videregivelse af data vil alene ske af hensyn til samarbejdet mellem dig og Nikolaj Holdt Mikkelsen og kommunikationen vil efterleve EU-persondataforordningen. 
Dine rettigheder
Under persondataforordningen har du følgende rettigheder angående Nikolaj Holdt Mikkelsens brug af dine data:
Retten til adgang til dine data og blive informeret om formålet med brugen af dine data
Retten til uden unødig forsinkelse at få rettet ukorrekte data om dig
Under visse omstændigheder, retten til at få slettet dine data uden unødig forsinkelse. Fx kan du anmode om at få data slettet, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som de oprindelig blev indsamlet til
Under visse omstændigheder defineret af persondataforordningen, især hvis du bestrider korrektheden af dine data, at give Nikolaj Holdt Mikkelsen begrænsninger i behandlingen af dine data
Selvom data kun anvendes for at varetage dine interesser bedst mulig, kan du kræve at data ikke længere anvendes, hvis du har interesser som går forud for Nikolaj Holdt Mikkelsens interesse i at varetage dine hensyn.
Hvor dit samtykke kræves til vores brug af dine data kræves i henhold til persondataforordningen, har du retten til når som helst at tilbagekalde dit samtykke.
Under visse omstændigheder, retten til at få dine personoplysninger udleveret i et format, der er let at læse, eller at flytte dem til en anden dataansvarlig. Det forudsætter, at der er tale om oplysninger, som du selv har givet til os, at dine personoplysninger behandles automatisk, og at behandlingen er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.
Klage
Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, som Nikolaj Holdt Mikkelsen behandler dine data på. Læse mere på www.datatilsynet.dk.
Back to Top