9/2021
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver
Stærk udvikling til risikofyldte aktier i år
Investorer med overvægt af risikofyldte aktiver er i den grad blevet forkælet i år med pæne afkast. Mens obligationer døjer med afkast omkring nul procent eller endnu mindre, så er aktierne i all-time high og ligger med afkast omkring 20%. Med andre ord, jo flere risikofyldte aktiver i porteføljen, des højere afkast.
De særdeles pæne aktieafkast er ikke kommet uden udsving undervejs, det så vi et par gange først på året, men også i juli og senest i august vendte pilen ned. Men den nedadgående tendens har vist sig kortvarig og i løbet af kort tid er tabene blevet indhentet og mere til. En udvikling som vi meget vel også kan forvente resten af året.
Som rettesnor for om du kan være tilfreds med dit afkast i år (pr. 31/8), kan du bruge følgende som pejlemærke: 
Lav risiko: 5-6% i afkast
Moderat risiko: 10-12% i afkast
Høj Risiko: +15% i afkast
Jeg vurderer at risikofyldte risikofyldte aktiver fortsat står stærkt i de kommende måneder. Effekten af vaccineudrulningen, finanspolitiske stimuli og til stadighed lempelig pengepolitik fra centralbankerne vil understøtte genåbningen efter Corona. Forvent ikke kursstigninger i samme kaliber, men mindre kan også gøre det. 
Solide pensionsafkast
Den positive udvikling på aktiemarkedet smitter naturligvis af på danskernes pensionsopsparing, hvor mange kan glæde sig over tocifrede afkast i år.

Herunder har du et overblik over udviklingen i pensionssektoren for selskabernes såkaldte markedsrenteprodukter. Tabellen viser 2021-afkastet pr. 31/7 for markedsrenteprodukter med moderat risiko og mellemlang tidshorisont, dvs. 15 år til pensionering. Grønne søjler er bæredygtige pensionsprodukter. 
Der er stor spredning på feltet, hvilket bl.a. skyldes at selskaberne langt fra investerer ens. 
Principperne bag markedsrenteproduktet er ganske vist identiske i form af investeringsløsninger, der kombinerer aktier, obligationer og andre investeringsaktiver i én portefølje. Dvs. der investeres i flere aktivklasse. Det er fx danske og udenlandske aktier og obligationer, obligationer med høj og lav kredit rating, emerging markets og veludviklede lande eller alternative aktivklasser som unoterede selskaber, ejendomme osv. 
I nogle aktivklasser anvendes aktivt forvaltede strategier, og indekserede løsninger i andre. Valutaafdækning er også et element og der er forskel på vægtningen af aktier, obligationer, alternative investeringer. Det er altså mange facetter, som spiller ind og påvirker afkastet. 
Resultatet af alle disse faktorer - og flere til - ser du i tabellen herunder.
17,1% i afkast i vores børsnoterede fond, Wealth Invest Afkast+
Husk at jeg er i fællesskab med Optimal Invest står bag den børsnoterede investeringsfond Wealth Invest Afkast+ .
Her kunne vores investorer også i august måned glæde sig over en fortsat positiv udvikling. I alt 1,6% blev det til og dermed er 2021-afkastet oppe på intet mindre end 17,1% pr. 31/8.
Wealth Invest Afkast+ byder på den unikke kombination af en portefølje bestående af 100% globale aktier, samt en tillægsportefølje af obligationer med høj kvalitet på 200-300%. Det samlede forventede afkast efter omkostninger er ca. 11% årligt.
Du kan handle Afkast+ i din netbank ved at søge på enten navn, ISIN-koden eller børsidenten i søgefeltet.
Navn: Wealth Invest AKL Afkast+
ISIN: DK0061067220
Nasdaq OMX: WEKAFKI
Ønsker du mere information om Afkast+ eller har spørgsmål til, hvordan du bedst investerer i Afkast+, så kontakt mig gerne på 31776000. Læs også mere på fondens egen hjemmeside www.AfkastPlus.dk.
----------
Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg hjælper velhavende investorer med investeringsrådgivning. Jeg oplever stigende interesse og efterspørgsel fra investorer, som ønsker samarbejde – du er også velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog, hvis du vil høre mere om fordelene og mulighederne for et samarbejde. 
Klik på knappen herunder for at læse mere.

Fortsat rigtig god sensommer
Bh/Nikolaj Holdt Mikkelsen
Back to Top