Nok til pensionstilværelsen?
Når man følger medierne bliver man let forvirret, når det handler om pensionsopsparing. Den ene dag læser man, at danskernes pensionsopsparing bugner, for næste dag at læse danskerne sparer for lidt op til til pension. Så hvad er egentligt op og ned her? 
Det er muligt at danskernes pensionsformue er større end nogensinde, men er den stor nok? Det er der sjældent særlig megen fokus på - og det er ærgerligt for vores vurdering er at langt fra alle danskere har sparet det nødvendige op til pensionstilværelsen. 
I webinaret herunder ser vi nærmere på, hvor megen pensionsopsparing der egentligt skal til for, at man kan være rimelig sikker på ikke at løbe tør for penge i pensionstilværelsen. 
Faktisk skal pensionsindbetalingerne nærme sig 20% af ens løn for, at man med stor sandsynlighed har penge nok. I videoen vil du også blive opdateret på, hvordan du bruger pengene bedst i pensionstilværelsen. 
Webinaret varer en times tid, så sæt dig godt til rette med en kop kaffe og se med. God fornøjelse.
God start på året for aktierne
Udviklingen på finansmarkederne i år minder meget om det vi så sidste år. De største amerikanske aktier trækker fra resten af markedet og på obligationssiden er kreditobligationerne igen dem med de højeste afkast. 
Globale aktier er steget 7,4 pct. i år, opgjort pr. 11/3. Kreditobligationer ligger med afkast på godt 1-2 pct., hvorimod afkastet på danske realkreditobligationer kun akkurat er i plus. 
Noget af det, som vi ser i år, er risikospredning igen begynder at fungere. Sædvanligvis er det sådan at når aktierne stiger, så falder obligationerne og vice versa. Dermed kan investorer sammensætte robuste porteføljer ved at kombinere forskellige aktivklasser. 
Sådan var det indtil for et par år tilbage, men i de senere år har denne kurssammenhæng ikke fungeret optimalt. Det skyldes aktier og obligationer i højere grad har kørt synkront og ikke haft det modsatrettede forhold. Det så vi bl.a. i 2022, hvor både aktier og obligationer faldt, og sidste år, hvor begge aktivklasser steg (aktier ganske vist markant mere end obligationer). Men i år er det gamle velkendt mønster tilbage og giver investorer bedre mulighed for at opnå god risikospredning i porteføljen. 
Temaerne i år er i høj grad de samme som prægede markederne sidste år. Det er fortsat renter - hvornår begynder de at falde igen, inflation - fortsætter den ned, og hvad med økonomien - kan den fortsat holde momentum? Sidstnævnte understøttes af fortsat stærkt arbejdsmarked i USA, ledigheden er ganske vist stigende, men kommer fra et meget lavt niveau. 
Alt i alt er det stadig vores vurdering, at man bør være varsom med at bevæge sig for langt væk fra udgangsporteføljen. Fortsat faldende inflation og lavere renter i løbet af året, kan være anledning til at overveje aktivklasser som pt. fremstår billige, herunder small cap, value og REITs.
2024-udviklingen i pensionsmarkedet
Nytårskurs om 2023-afkastet
Vi er allerede godt i gang med 2024, men er du ikke helt opdateret på 2023-afkastet på danskernes pensionsopsparinger, så se med på webinaret herunder. Vi går i dybden med afkastene og ser nærmere på, hvordan danskernes pensionsopsparing kom stærkt tilbage i kølvandet på kursfaldene i 2022.
----------
Afslutningsvis vil vi nævne, at vi hjælper velhavende investorer med investerings- og formuerådgivning. 
Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog, hvis du vil høre mere om fordelene og mulighederne for et samarbejde. 
Klik på knappen herunder for at læse mere.
Tak fordi du læste med.
Bh/Nikolaj Holdt Mikkelsen
Back to Top