5/2023
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver for velhavende danskere
To skridt frem og et tilbage for aktiemarkedet
På den økonomiske front er det stadig renter, inflation og den økonomiske vækst, der præger udviklingen på finansmarkederne. Dertil er kommet usikkerhed om USA's gældsloft, som hastigt nærmer sig deadline. Overskrides fristen vil USA være ude af stand til at honorere samtlige sine forpligtelser. Seneste uro på finansmarkederne er et udspring af denne polemik. Mit bud er at forhandlingsparterne når til enighed om en løsning, hvor loftet hæves. 
Derudover tyder det på at renteloftet er inden for rækkevidde samtidig med indikationer på inflationen er på vej ned. De to forhold er sandsynligvis en medvirkende forklaring på aktiemarkederne er kravlet op i år. Selvom inflationspilen heldigvis peger ned, skal vi næppe forvente at se inflationen tilbage på 2%-målsætningen foreløbig. 
Øvelsen for centralbankerne er at balancere pengepolitikken på den ene side, så inflationen kan bringes tilbage til målsætningen, men uden at økonomien slås helt ud af kurs på den anden side. I det lys skal vi nok forvente at inflation på 2% ligger et par år ude i fremtiden. 
På den korte bane - i forhold til finansmarkederne - mangler vi stadig et klart billede af, i hvor høj grad inflation og renter ender med at påvirke den globale økonomiske vækst. Tidligst i 2. halvår vil vi blive klogere på det og måske skal vi endda inden i 2024 inden vi får svaret.
Tema-webinar om de finansielle markeder
Tidligere på måneden var vi inviteret i studiet af P+, Pensionskassen for Akademikere, til en snak om pensionsopsparing, investeringsmarkederne og meget mere i samme boldgade. Kåre Hahn Michelsen, investeringsdirektør i P+, deltog ligeledes og slagets gang blev styret af Jonathan Nielsen, kommunikationskonsulent f P+.
Du kan se webinaret herunder.
Lysere udsigter for højere afkast
Danskerne kan se frem til højere afkast på deres opsparing. Med udgangspunkt i Rådet for Afkastforventningers seneste forventninger gældende fra 2. halvår af 2023 kan opsparere med moderat risiko nu i gnms. forvente 6,6% i årligt afkast de kommende 10 år. Det er det højeste niveau siden Rådet begyndte at offentliggøre forventninger til afkast tilbage i 2019.
Endnu mere udtalt er afkastforøgelsen for opsparere med lav risiko, der kan se frem til 5,1% i årligt afkast. Det svarer til en fordobling af det forventede afkast på 2 år og et resultat af højere renter. Opsparere med høj risiko kan glæde sig over et forventet afkast på 7,5% om året.
Tabellen herunder viser det forventede afkast over tid siden 2019 og frem til 2. halvår 2023. Afkastene er før skat, omkostninger og inflation. Beregningerne er med udgangspunkt i pensionsselskabernes strategiske allokeringer og de anvendte allokeringer er gennemsnittet for de viste profiler i kombination med Rådets forventninger til afkast for de kommende 1-10 år.
Rådet for Afkastforventningers er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark. Forsikring & Pension er pensionsselskabernes brancheorganisation. Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde. 
Rådet er nedsat for at sikre realistiske pensionsprognoser og afkastforventninger til danskerne. Beregningsforudsætningerne for afkast og inflation fastsættes af uafhængige eksperter, og alle pensionsudbydere skal bruge de samme forudsætninger, når de beregner hhv. prognoser og afkastforventninger til kunderne.
----------
Afslutningsvis vil jeg nævne, at vi hjælper velhavende investorer med investeringsrådgivning. 
Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog, hvis du vil høre mere om fordelene og mulighederne for et samarbejde. 
Klik på knappen herunder for at læse mere.
Tak fordi du læste med.
Rigtig god pinse.
Bh/Nikolaj Holdt Mikkelsen
Back to Top