5/2022
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver for velhavende danskere
Risikospredning uden den store effekt i år
Finansmarkederne er kommet sløjt fra start i 2022 med kurstab over det meste af paletten af aktivklasser. Udviklingen påvirker både konservative og aggressive strategier, dvs. strategier i hver sin ende af risikoskalaen, negativt med kurstab.
Der har derfor været småt med steder at søge ly i år. Det ses ved at strategier med forskellige risikoniveauer oplever nærmest identiske kursfald i år, dog er såkaldte aggressive porteføljer faldet mere end lav-risiko porteføljer her i maj måned.
Alt efter investeringsporteføljens risiko er billedet for balancerede porteføljer pr. i fredags nogenlunde således:

Lav risiko: --7,5% til -8,5% i afkast (ca. 35% aktier)
Moderat risiko: -9,0% til -10% i afkast (ca. 65% aktier)
Høj Risiko: -10,5% til -12% i afkast (+75% aktier) 

Det er hård kost for investorer med konservative strategier, hvor der typisk er overvægt af obligationer. Dels har sådanne porteføljer ikke høstet de fulde frugter af de mange år med flotte afkast på aktiemarkedet, og når der så endelig kommer turbulens, og obligationer gerne skulle vise sig som en sikker havn, så er de ikke så sikre endda.
Fortsat økonomisk vækst kan give luft til aktier
Den negative udvikling på finansmarkederne er en reaktion på mange usikkerhedselementer om, hvordan inflation, renter, fortsatte Corona-nedlukninger i Kina, krig i Østeuropa m.m. påvirker den økonomiske vækst og dermed selskabernes indtjening. 
Det er min vurdering den økonomiske vækst vil køre i lavere gear, men stadig være positiv i år og formodentligt også ind i 2023, som billedet ser ud pt. Derfor ser jeg fortsat aktier som et bedre valg end obligationer, selvom der stadig må forventes betydelig volatilitet på kort sigt. Men det kræver lidt tålmodighed og vi skal sandsynligvis ind i andet halvår inden vi forhåbentligt kan se mere vedvarende aktiestigninger. 
Kurstabene i obligationsmarkedet er en konsekvens af rentestigninger. Selvom renten er steget fremstår traditionelle sikre obligationer stadig ikke super-attraktive, når renten justeres for den aktuelle inflation. En ballast mod fortsat inflation kan være indeksobligationer. Renten på obligationer fra emerging markets og også virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet begynder efterhånden at være mere attraktive, men vil omvendt også være mere modtagelige over for fortsat markedsuro.
Min generelle anbefaling til investorer i turbulente tider som disse er at fokusere på robustheden i porteføljen og være tro mod investeringsstrategien. Det er ikke i urolige tider strategien bør justeres, og enhver afvigelse fra strategien, fx. ved salg af aktier, øger risikoen for at ens finansielle mål ikke indfries. Porteføljen skulle nemlig meget gerne være konstrueret til også at komme igennem og modstå turbulente perioder, som dem, vi oplever i øjeblikket.
Afkast i år på forskellige aktivklasser
Grafikken herunder illustrerer, at der er langt mellem snapsene i år. Blandt de viste aktivklasser kan kun infrastruktur og i særdeleshed råvarer præstere positive afkast i 2022. Sidstnævnte er bl.a. drevet af udviklingen i fossile brændstoffer, herunder olie, naturgas m.m.
Bemærkelsesværdigt er det at lange danske obligationer og globale aktier oplever stort set identiske kursfald, hhv. -9,4% og -9,2%. Det er to aktivklasser, som ellers burde ligge i hver sin ende af risikospektret. 
I dette webinar fra i fredags bliver du opdateret på, hvordan danskernes pensionsopsparing er påvirket af situationen på finansmarkederne. Du får også input til, hvordan du som pensionsopsparer bedst navigerer igennem sådanne situationer, som dem, vi oplever i øjeblikket.
TV2 News var forbi kontoret i forrige uge til en snak om udviklingen på finansmarkederne og hvordan det påvirker danskernes opsparing. Du kan se interviewet herunder.
----------
Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg hjælper velhavende investorer med investeringsrådgivning. 
Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog, hvis du vil høre mere om fordelene og mulighederne for et samarbejde. 
Klik på knappen herunder for at læse mere.
Rigtig god søndag.
Bh/Nikolaj Holdt Mikkelsen
Back to Top