2/2022
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver
Vanskelig start på året
Starten på 2022 har vist sig mere end vanskelig pga. bekymringer om inflation og rentestigninger og Ruslands invasion af Ukraine er seneste lag af mange usikkerhedsmomenter. Krigen er en menneskelig katastrofe for de mange berørte i og omkring Ukraine og selvom det kan være svært at se en snarlig afslutning, må vi håbe, at der inden længe findes en diplomatisk løsning.
De mange usikkerhedsmomenter betyder, at stort set alle aktivklasser er faldet i værdi i år indtil nu. Værst er det gået aktierne, men fordi renten er steget, er obligationskurserne også raslet ned og resulteret i negative afkast. 
Kun ganske få aktivklasser kan sole sig i positive afkast i år. Det tæller fx. råvarer, valueaktier og kinesiske statsobligationer, men ellers er der langt mellem snapsene.
Trods de mange usikkerhedsfaktorer er det min vurdering at den globale økonomi fortsat er robust og på den korte bane vil være i stand til at absorbere seneste udvikling. 
Det er bl.a. stigende renter og forventninger om kommende renteforhøjelser fra centralbankerne, som har været årsag til den vanskelige start på finansmarkederne i år. Konflikten i Ukraine kan udskyde rentestigningerne og det var en af årsagerne til, at vi så en vending i aktiemarkedet torsdag og fredag, hvor aktierne først dykkede, men siden gik i plus. 
Dilemmaet for centralbankerne er fortsat balancen mellem fortsat vækst på den ene side og kontrollerbar inflation på den anden. 
Alt efter andelen af aktier er billedet for balancerede porteføljer pr. i fredags således:
Lav risiko: -4 til -5% i afkast (ca. 35% aktier)
Moderat risiko: -5 til -6% i afkast (ca. 65% aktier)
Høj Risiko: -7% til -8% i afkast (+75% aktier) 
Panik er ingen investeringsstrategi
I perioder med kursfald, hvor nærmest alle aktivklasser taber værdi, kan mange opsparer nemt blive usikre på, hvad der er det rigtige at gøre i sådanne situationer. Det er kun helt naturligt at reagere sådan og blive nervøs for opsparingen pludselig smuldrer væk. 
Selvom det er svært, bør man se gennem turbulensen. Man bør undgå at gøre noget overilet. 
Med hvad kan man gøre? Man kan starte med at minde sig selv om, at investeringsresultater ikke skal måles over 2 måneder. Ingen investeringshorisont er så kort og kursfaldene bør i længere perspektiv og over ens investeringshorisont. 
Man kan også minde sig selv om, at kursfald er tæt forbundet med det at investere. Afkast og risiko hænger sammen og ambitionen om høje afkast vil ofte kun blive indfriet, hvis man holder fast og står igennem perioder med kurstab – også store tab. Det er sorgløst og nemt at være grådig og øge risikoen i en tid, hvor alt stiger, men det er under turbulens, at risikovilligheden testes og skal bestå prøven. 
​​​De største ’afkasttab’ ofte kommer, når aktier sælges på ugunstige tidspunkter. Det giver muligvis ro i sindet, men rejser nye dilemmaer for hvornår skal man gå ind i markedet igen? Man skal ikke kun ramme rigtigt med hensyn til, hvornår man skal gå ud, man skal også lykkedes med, hvornår man skal ind i markedet igen.
Står man på sidelinjen er risikoen for ikke at komme med, når markedet genvinder rodfæste enorm. Ikke nok med reboundet misses, man misser også den fremtidige forrentning af det tabte afkast i reboundet. 
Husk endeligt at vi kommer ud af et såkaldt bull-marked, der med få undtagelser har varet siden Finanskrisen. Ses afkastet over fx 5 og 10 år vil mange investorer med stor sandsynlighed se tilbage på positive afkast - selv efter seneste kursfald. 
Vil du opdateres på 2021-resultaterne i pensionssektoren?
Så se med i dette webinar, hvor jeg sætter fokus på pensionssektorens afkast, risiko, allokeringer m.m. 
Evalueringen taget udgangspunkt i de opnåede resultater i forhold til relevante reference-indeks og strategiske benchmark. 
Udover 2021 ses også på længere tidshorisonter - du bliver med andre ord helt opdateret på udviklingen i pensionsmarkedet.
Kender du Hammers Fonde?
Hammers Fonde, hvor jeg er tilknyttet som investeringsrådgiver, er to investeringsfonde, den ene med en konservativ risikoprofil, mens den anden er mere aggressiv. 
Fondene er fri af interessekonflikter og skaber fundamentet for bedre investeringsløsninger til kunderne. Investeringsfondene er det oplagte alternativ for investorer, der ikke længere vil acceptere bankernes egne økonomiske interesser sker på deres bekostning. 
Lyt med i videoen herunder og bliv klogere på Hammers Fonde. 
Du kan også læse mere om investeringsfondene på www.hammersfonde.dk eller kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål om dem.
----------
Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg hjælper velhavende investorer med investeringsrådgivning. Jeg oplever fortsat stor efterspørgsel fra danskere, som ønsker en troværdig og uafhængig samarbejdspartner. 
Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog, hvis du vil høre mere om fordelene og mulighederne for et samarbejde. 
Klik på knappen herunder for at læse mere.
Rigtig god søndag
Bh/Nikolaj Holdt Mikkelsen
Back to Top