15/8-2023
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver
Aktiemarkedet overrasker og tager fusen på investorerne
Vi lever i sandhed i en forunderlig verden og årtiet har allerede budt på pandemi, historiske rente- og inflationsstigninger bare for at nævne nogle af begivenhederne. 
På positiv-siden har aktiemarkedet for nu efterhånden genvundet sidste års kurstab. Opgjort pr. 15. august er aktiemarkedet steget 12,5% i 2023 inklusiv den foreløbige tilbagegang på 2,5% her i august. Dermed er aktierne bare 3% fra at lukke gabet fra 2022. 
Obligationerne er også stabiliseret - i hvert fald i forhold til udviklingen sidste år - men afkastene er stadig beherskede her. En undtagelse af de mest risikofyldte virksomhedsobligationer. 
Investorers allokering mellem aktier og obligationer er derfor afgørende for årets afkast. For mange obligationer i porteføljen trækker ned og betyder lavere afkast, mens dem med overvægt af aktier er blevet belønnet med pæne afkast.
Opgjort ved udgangen er juli er afkastet på en konservativ portefølje i niveauet 5% med 30% aktier, afkast for moderat risiko er i niveauet 8% med 60% aktier og endelig ca. 11% i afkast for en offensiv portefølje med 85% aktier.
Fortsat usikkerhed om retningen herfra
Det mere stabile obligationsmarked i kombination med aktiestigningerne betyder ikke usikkerheden på finansmarkederne er blevet mindre. Tværtimod er det stadig uklart i hvilken grad den globale økonomi og virksomhedernes indtjening påvirkes de pengepolitiske stramninger og efterveerne af nedlukningen af verdensøkonomien efter Corona. 
Den amerikanske økonomi har vist sig i fin form og er endnu uden tegn på nogen recession - godt hjulpet af et stærk arbejdsmarked. Billedet i Europa er mere broget og Kina, verdens næststørste økonomi, døjer med sine udfordringer. 
Det vil være overraskende hvis ikke den globale økonomi på et tidspunkt bremser en smule op. Servicesektoren og relaterede brancher står stærkest, mens aktiviteten inden for produktion- og fremstillingssektoren er aftagende. Men derfra til at se en større økonomisk nedgang og kraftig recession er sandsynligvis en postgang for tidlig på nuværende tidspunkt. Især det amerikanske arbejdsmarked er stærkt og giver ikke nogen umiddelbare indikationer om en snarlig økonomisk afmatning.
Efter voldsomme prisstigninger sidste år er inflationen på vej ned. Det store spørgsmål er om hastigheden, hvormed inflationen falder, er tilstrækkelig for centralbankerne. I 1970'erne fik centralbankerne ikke bugt med inflationen i første omgang, hvilket førte til en ny inflationsrunde. 
Både FED og ECB vil nødig risikere samme tur som dengang og derfor er der reel en risiko for at centralbankerne vil holde renterne høje for længe med de negative økonomiske konsekvenser det vil medføre.
Umiddelbart er renterne den største trussel mod den økonomiske vækst. Fra centralbankerne strammer pengepolitikken til effekten ses i økonomien er der en ikke ubetydelig tidsmæssig forsinkelse. Vi har endnu ikke set den fulde effekt af stigningerne og allerede tidligere på året så vi følgevirkninger, bl.a. krak i den amerikanske banksektor og balladen med Credit Suisse. Refinansiering af gæld til højere renter rammer både forbrugerne, boligmarkedet og virksomhedernes indtjening. 
Investeringsovervejelser
På den korte bane, dvs. resten af 2023, vil inflation og renter formodentligt være retningsgivende for udviklingen på finansmarkederne. Overrasker inflationen negativt (ved at være højere end forventet) vil det være dårligt nyt for både aktier og obligationer. 
Omvendt vil fortsat faldende inflation give en vished om centralbankernes pengepolitiske stramninger lakker mod enden og i stedet kan afløses af rentefald. Sidstnævnte vil sandsynligvis være afgørende for at væksten i den globale økonomi kan fortsætte. 
I lyset af usikkerhedsmomenterne vil det være naturligt at tage et neutral standpunkt i forhold til aktivallokeringen, dvs. holde sig nogenlunde til den planlagte fordeling mellem aktier og obligationer. De største globale aktier, især de amerikanske, handles på høje pris-multipler og det kan være fristende at søge mod andre dele af aktiemarkedet med en mere attraktiv værdiansættelse. Det kan fx. være value eller small cap. Emerging markets handles også på attraktive niveauer, men den megen pessimisme om Kina, vil være en hurdle på kort sigt. 
Den effektive rente på obligationer er også på betydeligt højere niveauer nu end set længe og fremstår også relativt attraktive. ​​​​​​​
Status på udviklingen pensionssektoren
Syv måneder skulle der til inden de første kurstab fra sidste år blev genvundet i pensionssektoren. Kunderne i Nordea Pension Mix blev de første, og flere andre pensionsselskaber er ikke langt fra. I videoen herunder - som er fra i mandags, den 14/8 - kommenterer jeg på årets udvikling.
----------
Afslutningsvis vil vi benytte lejlighed til at nævne, at vi hjælper velhavende investorer med investerings- og formuerådgivning. 
Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog, hvis du vil høre mere om fordelene og mulighederne for et samarbejde. 
Klik på knappen herunder for at læse mere.
Tak fordi du læste med.
Rigtig god sensommer.
Bh/Nikolaj Holdt Mikkelsen
Back to Top