8/2022
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver for velhavende danskere
Flot aktiecomeback i juli, men forvent fortsat nervøsitet på finansmarkederne.
Oven på udsædvanlig sløje måneder i første halvår kom aktiemarkedet bedre fra start i andet halvår.
Siden 30/6 og frem til i fredags er globale aktier steget hele 14,3 pct. Dermed er årets tab reduceret til beskedne 2 pct. for en global aktieportefølje. 
Selvom farerne næppe er drevet over, understreger udviklingen på finansmarkederne med tydelighed risikoen ved at bevæge sig væk fra investeringsstrategien. 
Den gode stemning i juli blev kickstartet af fornuftige beskæftigelsestal fra USA, ok halvårsregnskaber fra flere selskaber og rentemøde i USA, hvor centralbanken indikerede at behovet yderligere rentestigninger kan være aftagende. 
ECB kører stadig (trods høj inflation) lempelig pengepolitik og arbejder på nye hjælpepakker til Italien og andre lande med lignende svage økonomier. 
Inflation er fortsat et issue, og de lavt hængende frugter på finansmarkederne må efterhånden forventes at være plukket med de kraftige stigninger i juli og til dels her i august.
Afkast i år på forskellige investeringsporteføljer
Alt efter investeringsporteføljens risiko er 2022-afkastet for balancerede porteføljer pr. i fredags nogenlunde således:

Lav risiko: --5% til -6% i afkast (ca. 35% aktier)
Moderat risiko: -3,5% til -5% i afkast (ca. 65% aktier)
Høj Risiko: -2% til -4% i afkast (+75% aktier) 

Selvom afkastene er negative, er det anderledes beherskede tab end ved halvåret. Det er stadig hård kost for investorer med lav risiko med overvægt af obligationer. De lider af rentestigningerne fra foråret, som påvirkede obligationskurserne negativt og resulterede i kurstab. 
Det forventede afkast på en portefølje med lav risiko er ca. 4-5% årligt. Dvs. man skal regne med 1 til 2 år inden årets tab i nominelle termer er genvundet. Med den høje inflation, som vi oplever i øjeblikket, skal man nok indstille sig på en periode, hvor købekraften af en investeringsportefølje med lav risiko bliver mindre. 
Henover sommeren er renterne faldet en anelse tilbage (pga. recessionsfrygt), men på den korte bane peger rentepilen sandsynligvis op. Men forhåbentligt er vi ikke længere så langt fra en øvre barre for renterne, som vi har været tidligere. Det kan betyde, at gevinsten ved risikospredning på tværs af aktivklasser og obligationer igen får karakter af et stabiliserende element i porteføljen.
Som jeg skrev i mit seneste nyhedsbrev er min generelle anbefaling til investorer i turbulente tider, at fokusere på robustheden i porteføljen og være tro mod investeringsstrategien. Juli måneds udvikling på aktiemarkedet illustrerer med tydelighed risikoen ved at afvige fra sin strategi.

TV2 News var forbi kontoret kort for sommeren til en snak om udviklingen på finansmarkederne og hvordan det påvirker danskernes opsparing. Du kan se interviewet herunder.
----------
Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg hjælper velhavende investorer med investeringsrådgivning. 
Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog, hvis du vil høre mere om fordelene og mulighederne for et samarbejde. 
Klik på knappen herunder for at læse mere.
Rigtig god søndag.
Bh/Nikolaj Holdt Mikkelsen
Back to Top