3/2022
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver for velhavende danskere
Krig i Østeuropa, inflationschok og stigende renter
Den altoverskyggende og tragiske begivenhed i årets første måneder er Ruslands invasion af Ukraine. 
I tiden op til og efter invasionens start var finansmarkederne præget af usikkerhed, men krigen fylder nu mindre på de finansielle markeder. Faktisk er aktierne kravlet pænt til vejrs siden krigens første dage og er kun et par procent fra at være tilbage ved årets start.
Invasionen kommer i kølvandet på andre faktorer, der bidrager til usikkerhed om global vækst og virksomhedernes indtjening. Det er primært inflation, der nu er højere end på noget tidspunkt siden startfirserne. Af den grund er renterne steget og retorikken fra centralbankerne skærpet betragteligt.  
Aktier vil sandsynligvis stå stærkest, trods volatilitet, med fortsat økonomisk vækst i veludviklede regioner som fx USA, Japan og Australasien på bekostning af Europa. Det omfatter cykliske aktier, herunder small cap, og mindre rentefølsomme aktier. 
Gunstige betingelser for yderligere stigninger på aktiemarkedet herfra vil være indikationer om lavere inflation uden det sker på bekostning af væksten. Omvendt trykker centralbankerne for hårdt på bremsen kan det føre til recession – og kursfald i aktiemarkedet.
På obligationssiden er nominelle obligationer fortsat ikke attraktive i et realafkast-perspektiv. En ballast mod fortsat inflation er indeksobligationer. Det er statsobligationer fra veludviklede lande med høj kreditkvalitet, men en vis rentefølsomhed. Mindre rentefølsomhed vil være at foretrække i et scenarie med fortsat stigende renter.
Afkast i år på forskellige porteføljer
Alt efter investeringsporteføljens risiko er billedet for balancerede porteføljer pr. i fredags således:
Lav risiko: --3,5% til -4% i afkast (ca. 35% aktier)
Moderat risiko: -3% til -4% i afkast (ca. 65% aktier)
Høj Risiko: -3% til -4% i afkast (+75% aktier) 
Som man kan se af afkastene, er der ikke den store forskel i årets afkast på tværs af porteføljer med forskellige risikoniveauer. Såkaldte lav-risiko porteføljer er ramt af stigende renter, der giver sig udslag i lavere obligationskurser og dermed tab. Faktisk har sådanne porteføljer tabt mere end strategier med flere aktier i porteføljen. Den traditionel sikre havn viser sig i år ikke altid at være så sikker endda.
Afkast i år på forskellige aktivklasser
Grafikken herunder illustrerer, at der er langt mellem snapsene i år. Blandt de viste aktivklasser kan kun infrastruktur og i særdeleshed råvarer præstere positive afkast i 2022. Sidstnævnte er bl.a. drevet af udviklingen i fossile brændstoffer, herunder olie, naturgas m.m.
Udtalelser til medierne
Jyllandsposten/Finans skriver om at mange ældre pensionsopsparere har fået skrammer under børsuroen. Jeg forklarer om udviklingen, at eftersom både obligationer og aktier er faldet i år, har ældre pensionsopsparere med den laveste risiko tabt næsten det samme som unge med større risiko og længere til pension. Du læser artiklen på dette link.

Jyllandsposten/Finans sætter fokus på, at prisen ved at investere i de danske investeringsforeninger ganske vist er faldet, men spørgsmålet er prisen er faldet nok. Jeg tvivler på, at det er sket i tilstrækkeligt omfang. Det kan du læse mere om i artiklen på dette link.

Berlingske sætter fokus på, at de danske pensionsselskaber er flygtet ud af deres russiske aktiver med milliardtab til følge. Jeg kommenterer på situationen og hvor meget tabene egentlig betyder for den enkelte pensionsopsparer.  Du kan læse artiklen på dette link.
Hammers Fonde - det oplagte alternativ til bankernes investeringsløsninger
Hammers Fonde, hvor jeg er tilknyttet som investeringsrådgiver, er to investeringsfonde, den ene med en konservativ risikoprofil, mens den anden er mere aggressiv. 
Fondene er fri af interessekonflikter og skaber fundamentet for bedre investeringsløsninger til kunderne. Investeringsfondene er det oplagte alternativ for investorer, der ikke længere vil acceptere bankernes egne økonomiske interesser sker på deres bekostning. 
Lyt med i videoen herunder og bliv klogere på Hammers Fonde. 
Du kan også læse mere om investeringsfondene på www.hammersfonde.dk eller kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål om dem.
----------
Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg hjælper velhavende investorer med investeringsrådgivning. Jeg oplever fortsat stor efterspørgsel fra danskere, som ønsker en troværdig og uafhængig samarbejdspartner. 
Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende dialog, hvis du vil høre mere om fordelene og mulighederne for et samarbejde. 
Klik på knappen herunder for at læse mere.
Rigtig god søndag.
Bh/Nikolaj Holdt Mikkelsen
Back to Top