Formuerådgivning

Investering, opsparing og den rette formueplanlægning er afgørende for at skabe et solidt fundament for den søde pensionstilværelse, et familieliv i trygge rammer, et generationsskifte eller måske noget andet.
Trods gode intentioner kan formueplanlægning nemt løbe af sporet. Det kan være noget så simpelt, at der ikke spares tilstrækkeligt op eller en skæv fordeling mellem aktier og obligationer, så investeringerne ikke giver det forventede afkast. Måske anvendes dyre investeringsprodukter, som trækker afkastet ned, eller også er kvaliteten i produkterne bare ikke god nok.
Det virker som banale forhold, men kan nemt betyde 'tabt' afkast på 1 til 2 pct. om året. Det lyder ikke af meget, men kan være udslagsgivende for flere år på arbejdsmarkedet end planlagt eller huskøbet må udskydes og måske helt sløjfes.
Derfor kan vigtigheden af den rette formueplanlægning og rådgivning ikke undervurderes.
Derfor skal du vælge Nikolaj Holdt Mikkelsen
Der kan være mange årsager til at kunder vælger en formuerådgiver. For nogle kan det være manglende tid, lyst, interesse, viden eller bare have ro i sindet. De vil hellere bruge tiden på det, som er vigtigt for dem, mens andre kunder gerne overlader til andre fordi de er i tvivl om, hvorvidt de har kompetencerne. 
Som en af landets førende investeringseksperter skaber jeg rammerne for den optimale formueplanlægning for mine kunder. Et samarbejde med mig handler ikke bare om en finansiel ydelse, men i lige så høj grad om et personligt samarbejde og tillidsforhold. Jeg er meget bevidst om, at min rådgivning ofte vedrører mine kunders samlede formue, og derfor er tilliden til mig helt afgørende. 
Jeg er ydmyg, værner om tilliden og arbejder udelukkende i mine kunders interesser. Jeg hjælper dem med mange facetter, som ofte rækker længere end det aftalte. Det handler naturligvis om at maksimere afkastet og den rette finansielle planlægning ud fra mine kunders ønsker til afkast, risikovillighed, familieforhold og unikke forhold. 
Det er et særdeles godt fundament for en god og sund udvikling i mine kunders formuer, men kan ikke gøre det alene. 
Det drejer sig også om den rette kombination af stabile og risikofyldte aktiver, valg af investeringsprodukter, rette pris, løbende opfølgning og omlægning og være en solid, tillidsfuld og klippefast sparringspartner. 
Sidstnævnte lyder måske overflødigt, men gælder især i turbulente markeder. Stressede finansielle perioder kommer og går, og for mange kunder er den virkelige test, at stå fast og være tro mod strategien i sådanne perioder. Irrationelle beslutninger truffet i stressede perioder viser sig ofte særdeles dyre i form af 'tabt' afkast. I situationer som disse er jeg helt nøgtern, forholder mig til fakta, og lader kun rationelle beslutninger slippe gennem nåleøjet.
Mine kunder er velhavende private investorer, erhvervsdrivende fonde og selskaber, men også institutionelle investorer efterspørger mine investeringsløsninger på grund af min indsigt og ekspertviden.
For yderligere information:
Ønsker du at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe med en sund formueplanlægning og være en tillidsfuld rådgiver og samarbejdspartner for dig og din familie, så kontakt mig for en uforpligtende dialog. 
Jeg kan kontaktes på:

nhm@nikolajholdtmikkelsen.dk
tlf. +45 3177 6000


Mit selskab har tilladelse fra det danske Finanstilsyn til at drive virksomhed som investeringsrådgiver. Jeg er ligeledes vurderet 'fit & proper' af Finanstilsynet, dvs. jeg opfylder kravene til egnethed og hæderlig for investeringsrådgivere.
Jeg følger 'Code of Ethics' fra CFA Institute, der betragtes som det førende etiske kodeks, når det handler om at varetage investorernes hensyn. 
Derudover har jeg implementeret forretningsgange for 'håndtering af interessekonflikter', 'overholdelse af regler om god skik' og 'opfyldelse af kompetencekrav'. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker et eksemplar af forretningsgangene.
Back to Top