Denne hjemmeside er produceret, udgivet og vedligeholdt af Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS (“NHM”) med det formål at orientere. Oplysningerne på denne og tilknyttede hjemmesider, udgør ikke et tilbud eller en opfordring om at købe eller sælge investeringer, og oplysningerne skal ikke betragtes som værende investeringsrådgivning. Informationer, beregninger og vurderinger bør ikke træde i stedet for brugernes udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal foretages en transaktion.

NHM udbyder alene denne hjemmeside som en service og informationskilde til brugeren. Oplysningerne på hjemmesiderne er generel information, der kun forholder sig til dansk lovgivning, og oplysningerne er derfor udelukkende forbeholdt danske investorer. 

NHM yder ikke skatte-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Hjemmesiderne er kun udarbejdet til informationsmæssige formål og er ikke beregnet til at yde og bør ikke påberåbes for skatterådgivning, juridisk eller regnskabsrådgivning. Du bør konsultere dine egne skatterådgivere, juridiske og regnskabsrådgivere, inden du foretager en transaktion. Alle investeringer i værdipapirer indebærer risici, som blandt andet inkluderer risikoen for negativ eller uventet markeds-, finans- eller politisk udvikling og, i internationale transaktioner, valutarisiko. På grund af sådanne risici kan værdien af værdipapirer gå op såvel som ned. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

NHM bestræber sig for at sikre, at oplysningerne på hjemmesiderne er komplette og korrekte.

NHM garanterer dog ikke, at dette er tilfældet og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl eller mangler. Alle oplysninger kan blive ændret uden forudgående varsel. 

Alle rettigheder til materiale m.v. tilhører NHM.

NHM bestræber sig på, at sikre hjemmesiderne og derved brugerne bedst muligt, men kan ikke drages til ansvar for tekniske fejl, afbrydelser eller virusinfektion besøgende måtte pådrage sig ved besøg af denne eller tilknyttede hjemmesider.   

Links til andre hjemmesider er alene etableret til brugerens orientering. NHM er ikke ansvarlig for informationer gjort tilgængelig af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til disse via et link anbragt på denne eller tilhørende hjemmesider.
Back to Top