Unægtelig et usædvanligt forår og med maj tog pensionsselskaberne endnu et skridt til at få det tabte fra februar og marts genvundet.
Tabellen viser afkastet i maj (grøn søjle) og år-til-dato for markedsrenteprodukter med middel risiko.
For den fulde rapport over udviklingen i pensionssektoren, kan jeg kontaktes Nikolaj Holdt Mikkelsen på nhm@nikolajholdtmikkelsen.dk eller +45 3177 6000.
Back to Top