Pensionskonceptet fra Nikolaj Holdt Mikkelsen bygger på en pragmatisk tilgang om optimering af det risikojusterede afkast. 
Konceptet tager højde for de reelle udfordringer, som mange pensionsopsparere står over for i dag. Det er længere levetid, flere år uden for arbejdsmarkedet i det sene liv, og udsigt til lavere afkast i årene fremover. 
Der fokuseres på den rette fordeling af risikofyldte og stabile investeringer, og strategien minimerer konceptets omkostninger, mindsker forvalterrisikoen, reducerer kapicitetsbegrænsninger og transaktionsomkostninger. 
Det sker ved en stringent fokusering på omkostningseffektiv eksponering til aktivklasserne. Der anvendes overvejende indeksbaserede produkter, herunder faktorstrategier, og i mindre omfang aktiv forvaltning. Alle produkter in-sources og udelukkende kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse benyttes. Konceptet indgår i den formuerådgivning og planlægning, som jeg hjælper mine kunder med. Det er dermed et grundlæggende fundament i den optimale formueplanlægning. 
Pensionskonceptet består af tre balancerede porteføljer med et pre-defineret risikoniveau og to livscyklusforløb. I sidstnævnte aftrappes risikoen løbende i takt med kundernes risikoappetit mindskes. Det er typisk frem mod og i årene efter pensionstidspunktet. Det ene livscyklusprogram inddrager bæredygtige investeringsprincipper og screenes efter ansvarlige kriterier.
Konceptet stilles til rådighed for mine kunder og er integreret i min formuerådgivning. Der er tale om et åbent pensionskoncept, og andre interesserede vil også kunne benytte sig af konceptet efter nærmere aftale. 

Læs mere om konceptet på de tilknyttede sider. 

For yderligere information så kontakt mig på:
nhm@nikolajholdtmikkelsen.dk
tlf. +45 3177 6000​​​​​​​

Du bør også læse

Back to Top