3/2020
Af Nikolaj Holdt Mikkelsen
Uafhængig investerings- og formuerådgiver
Corona er utvivlsom en begivenhed, der vil præge årene fremover, og Covid-19, som virussen kaldes, er en yderst alvorlig sundhedskrise. Det er mange næppe i tvivl om længere. 
Følgevirkningerne bliver store samfundsmæssige omkostninger, og ikke nok med krisen påvirker alles daglige gøren og laden, resulterer usikkerheden om den økonomiske effekt i en særdeles hård og nærmest nådesløs medfart til alverdens investorer. 
Aktiemarkedet er dykket med hidtil uset fart og tabt 24 pct. på én måned. Kursfaldet forrige mandag i amerikanske aktier var det tredje største endagsfald i historien, kun overgået af børskrakkene i 1987 og 1929. 
Derudover falder mange traditionelle sikre havne som fx guld og danske realkreditobligationer også i værdi. Det er med andre ord mere end vanskeligt at finde læ i det nuværende stormvejr.
Det mærker danske opsparere på den hårde måde. Værdien af opsparingen er faldet fra all-time high og des flere aktier i opsparingen, des større tab er tikket ind den seneste måned. Eufori er afløst af modløshed. Der er ikke noget at sige til, hvis opsparere bliver nervøse og frygter opsparingen smuldrer væk eller om de må skyde en hvid pind efter deres finansielle drømme. 
Det er kun helt naturligt at reagere sådan. Al andet ville nærmest være mærkeligt. Mange bliver usikre på, hvad der er det rigtige at gøre under sådanne ekstreme kursfald. Selvom det er svært, bør man se gennem turbulensen og ikke gøre noget overilet. 
Kursfald hænger ubetinget sammen med investering. Afkast og risiko er tæt forbundet og målsætningen om høje afkast indfries kun, hvis man står igennem perioder med kurstab – også store tab. Det er sorgløst og nemt at være grådig og øge risikoen i en tid, hvor alt stiger, men det er under turbulens, at risikovilligheden testes og skal bestå prøven. Med hvad kan man gøre i sådanne situationer?
Man kan starte med at minde sig selv om, at investeringsresultater ikke skal måles over 3 uger. Ingen investeringshorisont er så kort og kursfaldene bør ses i længere perspektiv. Vi kommer ud af et bull-marked, der med få undtagelser har varet siden Finanskrisen. Ses afkastet over fx 5 og 10 år vil mange investorer med balanceret porteføljer med stor sandsynlighed se tilbage på positive afkast - selv efter de seneste kursfald
Tab afløses af kursstigninger
I en situation som denne er gode råd dyre og det er fristende at lytte til gode råd. Der skal blot tændes for nyhedsstrømmen i dagspressen, sociale medier m.m. førend man ved aktier storsælges i øjeblikket. Er man usikker på, hvad der er den rigtige beslutning, følger mange uvilkårligt med flokken. Det vil i dette tilfælde være salg eller reduktion af aktiebeholdningen.
Det er sjældent en klog beslutning. Vi har ikke haft Corona tidligere, men recession og markedsturbulens er vi bekendte med og ved, at de største ’afkasttab’ ofte kommer, når aktierne sælges på ugunstige tidspunkter. 
Det giver muligvis ro i sindet, men rejser nye dilemmaer for hvornår skal man gå ind i markedet igen? Man skal ikke kun ramme rigtigt med hensyn til, hvornår man skal gå ud, man skal også lykkedes med, hvornår man skal ind i markedet igen.
Står man på sidelinjen er risikoen for ikke at komme med, når markedet genvinder rodfæste enorm. Ikke nok med reboundet misses, man går også glip af afkasttilvæksten af det tabte afkast i reboundet. 
Irrationelle investeringsbeslutninger jeopardizer investeringsstrategien og sandsynligheden for investors finansielle mål realiseres. Har man råd til at tage sådanne beslutninger og risici? Prisen kan være flere år på arbejdsmarkedet end planlagt, færre penge i den søde pensionstilværelse eller huskøbet måske udskydes eller sløjfes helt.
Køber pr. automatik billigere
Blandt fordelene ved pensionsopsparing er den løbende investering. Hver måned når lønnen udbetales går en del til pensionsopsparing, som bl.a. investeres i aktier. Hvis aktierne falder som nu, udnytter man pr. automatik, at kurserne er faldet og køber billigere op. 
Selv når man nærmer sig pensionsalderen er tidshorisonten stadig lang – 20 år eller mere – og det er i investeringsøjemed en lang horisont. Med tilpas investeringshorisont er den største risiko ikke at være investeret i aktier, men at være ude af markedet. Derfor bør man benytte sådanne kursfald proaktivt – ikke til at sælge – men i stedet købe billigere op. For troede man ikke på aktier, ville de næppe være i porteføljen. 
Inddrager porteføljen et likviditetsberedskab, vil risikoen for salg af aktiver på ugunstige tidspunkter være minimal. Investeringshorisonten er med andre ord afgørende for porteføljen kan absorbere kursudsving undervejs.
I skrivende stund har amerikanske aktier netop lukket dagen af med manér og en stigning på intet mindre end 11 pct. Ifølge flere medier den største stigning siden 1932. Det betyder ikke nedturen ovre, så vær indstillet på fortsat markedsuro. Men holder du fast i strategien, er du med på opturen, når den kommer, og dermed bevarer du med stor sandsynlighed også muligheden for dine finansielle mål bliver en realitet.

Back to Top